LUCIA Forensic

lucia forensic application gui image

Komparace obrazů pro forenzní aplikace

LUCIA Forensic je nejmodernější software pro zpracování a komparaci obrazů určený pro forenzní experty. Software zahrnuje nástroje, které pokrývají všechny kroky vylepšení obrazu, dokumentaci stop, porovnání více obrázků a přípravu závěrečné zprávy. Všechny funkce jsou optimalizovány podle potřeb konkrétních oborů jako jsou otisky prstů, stopy obuvi, stopy po nástrojích, podpisy nebo zkoumání ručního písma.

Nástroje pro zpracování obrazu

 • Kalibrace obrazu, vložení digitálního měřítka

 • Rotace, převracení a úprava velikosti obrazu

 • Křivky, úprava kontrastu, gamy a světlosti

 • Korekce stínování, transformace perspektivy, korekce zkreslení, vyhlazování, ostření

 • Měření vzdáleností, úhlů, prahování

 • Plně nastavitelné anotace - různé nástroje s nastavitelnou velikostí, neprůhlednost, barva

 • Předvolby anotací pro většinu používaných nástrojů

Srovnávací nástroje

 • Režim průhlednosti, režim průhlednosti optimalizovaný pro želatinové fólie

 • Režim rozdělené obrazovky pro 2 obrazy s vodorovnou, svislou, volně otočnou nebo polygonální dělící čárou

 • Režim vedle sebe umožňuje zobrazit až 16 obrázků najednou

 • Přímé odčítání nebo kombinace dvou obrázků pro odstranění pozadí

 • Snímek obrazovky s plným rozlišením připravený pro zprávu

Týmová práce a historie úprav

 • Historie zpracování obrazu uloženého v obrazovém souboru

 • Celou komparaci lze vyexportovat jak je pro následé ověření čtyřma očima nebo pro budoucí revize případu

 • Integrovaný prohlížeč obrázků pro lokálně uložené obrázky nebo síťové obrázky s velkými náhledy a komplexním filtrováním

 • Přístup k databázím SQL, databáze obrázků založená na systému Firebird

Akvizice obrazů a integrace zařízení

Počítačový skener lze použít ke skenování obrázků přímo do LUCIA Forensic. LUCIA Forensic podporuje širokou škálu kamer CCD / CMOS USB3, které lze namontovat na mikroskop nebo stereomikroskop.

Software LUCIA Forensic je také plně integrován do všech dedikovaných systémů LUCIA, jako jsou systémy ToolScan R360 a TrasoScan.

Podporované obrazové formáty

LUCIA Forensic podporuje všechny typické obrazové formáty (JPG, PNG, TIFF). Může také importovat obrázky RAW, soubory otisků prstů NIST, soubory WSQ, 3D obrázky X3P nebo extrahovat obrázky z dokumentu PDF, z archivu (ZIP) nebo z dokumentu (XLSX, DOCX, ODT, ODS).

Požadavky na systém

Software běží na operačním systému Windows 10 64b. Doporučujeme monitor s rozlišením Full HD a vyšším, 4k je plně podporováno. Gesta dotykové obrazovky a alternativní ovládání pomocí tabletu jsou podporovány. GPU lze využít ke zlepšení výkonu.