DactyScope

dactyscope system pro image

Specializovaný software a hardware pro daktyloskopii

LUCIA DactyScope je efektivní řešení pro rychlou digitální komparaci otisků prstů. Může být vybaven dedikovaným stativem s kamerou pro přímou vizualizaci otisků prstů sejmutých želatinovou folií nebo přímo na objektech. Alternativně může software sloužit jako platforma pro digitální komparaci otisků prstů nasnímaných jiným zařízením. Jsou podporovány všechny běžné formáty obrazu včetně NIST, WSQ, RAW a PDF.

DactyScopePro stativ

Vysoce kvalitní makro objektiv spolu s USB 3 CMOS kamerou (barevnou nebo černobílou) poskytuje špičkovou kvalitu obrazu bez aberací v rozsahu rozlišení 600 – 2500 PPI. Zobrazovací jednotka je upevněna na sloupu s posuvem pro manuální nastavení vzdálenosti od objektu. Scéna je osvětlena párem LED panelů. Snímání, kalibrace, zpracování, anotace, měření a komparace jsou integrovány v softwaru LUCIA DactyScope.

Vlastnosti

 • Pár LED panelů LIM 14 W (3000 - 8000K) s vysokou homogenitou osvětlení, nastavitelnou výškou panelů a úhlem osvětlení

 • Stativ vybavený hrubým a jemným ručním ostřením a hmotnou protivážnou základnou, která zajišťuje volný pracovní prostor

 • 12 MP kamera s vhodnou frekvencí snímků – obraz nejvyšší kvality v reálném čase

 • Volitelně: sada optických filtrů a čočky pro rozšíření zorného pole

 • Dosažitelné rozlišení (PPI) a zorné pole (FOV):

  PPI FOV x (mm) FOV y (mm)
  2500 (maximum PPI) 41 30
  2000 52 38
  1500 69 51
  1000 103 76
  600 (maximum FOV) 172 125


Softwarová integrace

 • Obraz v reálném čase pro pohodlné ostření a umístění objektu

 • Asistent ostření a kalibrace obrazu

 • Zesvětlení obrazu (HDR na snímku), HDR snímání, automatická inverze a zrcadlení dle zvoleného typu objektu (černá folie, bílá folie, daktyloskopická karta)

Software DactyScope

Aplikace DactyScope včetně podpory NIST formátu je postavena na obecném software LUCIA Forensic. Byla specificky vyvinuta pro rychlou a efektivní komparaci obrazů otisků prstů pocházejících z jakéhokoliv zdroje – obraz kamery v reálném čase, obrazovém souboru nebo v NIST souboru. Software zahrnuje funkce pro všechny kroky zpracování a dokumentace obrazu otisku prstu, porovnávání několika obrazů, vzájemné zarovnání, markantování a tvorbu finálních obrazů pro zprávu.

Vlastnosti software

Zpracování obrazu
 • Rotace, inverze, převrácení, oříznutí

 • Úprava kontrastu (křivky) s indikací oříznutých pixelů, korekce stínování, lokální kontrast

 • Anotace, digitální měřítko

Komparace 2 obrazů vedle sebe
 • Automatická synchronizace zvětšení dle PPI

 • Obrazový manažer pro každé okno, který může obsahovat několik obrazů nebo NIST souborů organizovaných v záložkách

 • Generování digitálních daktyloskopických karet

 • Duální kurzor, zarovnání dle odpovídajících bodů, zarovnávací mřížka

 • Symetrický společný pohyb a rotace obou porovnávaných obrazů

 • Značení a nastavitelné anotace (bod, bod s čárou, šipky a další), GYRO barvení, zarovnání anotací, číslování

 • Snímek v plném rozlišení, tvorba reportů

Ergonomie
 • Podpora 4k monitorů, nastavitelná velikost písma a ikon

 • Podpora vícedotykové obrazovky se základními gesty

 • Podpora tabletu

Více než 50 systémů DactyScope bylo prodáno do 5 zemí

Plus 150 rozšíření softwarových licencí pro analýzu otisků prstů.

Rakousko (3), Česká republika (36), Německo (8), Slovensko (5), Spojené království (4).