LUCIA RI

ri system image

Systém pro měření indexu lomu skla

LUCIA RI je systém navržený jako kompletní řešení pro měření indexu lomu skla imerzní metodou pro forenzní analýzu skleněných střepů. Tento systém byl vyvinut v těsné spolupráci s forenzními specialisty na analýzu skla tak, aby bylo možno poskytnou přesnost, reprodukovatelnost a vysoký komfort při práci jak s hardwarem, tak se softwarem.

Vlastnosti

 • Pracovní vzdálenost objektivu umožňuje snadnou výměnu měřených skel

 • Reprodukovatelné měření indexu lomu - standardní odchylka RI menší než 0,00002

 • Až 20 nastavitelných měřících sond

 • Nahrávání videa průběhu měření

 • Vzdálené pasivní připojení k databázi pro síťové systémy

 • Software integrující ovladání hardware a měření spolu s kompletní sadou nástrojů pro měření, zpracování a analýzu obrazu

 • Uživatelsky příjemné vytváření reportů pomocí šablon

Popis metody

Malé skleněné střepy jsou ponořeny do silikonového oleje a umístěny do topného stolku pod mikroskop. Fázový kontrast zaručuje vysoký kontrast obrazu, živý obraz kamery umožňuje rychlé zaostřování. Poté je automaticky detekována teplota zmizení Beckeho linek. Fáze ohřívání a opětovného zchlazení v určitém teplotním intervalu je nahrána do souboru videa. Pro specifikaci míst měření může být použito až 20 měřících sond s nastavitelnou velikostí a rotací. Software LUCIA RI využívá přesný algoritmus určení indexu lomu na pozicích sond k výpočtu výsledné statistiky naměřeného indexu lomu. Index lomu lze přeměřit nebo měření rozšířit o další sondy s využitím nahraných dat a není nutné opakovat proces ohřívání a ochlazování. Výsledky je možné uložit do databáze, včetně detailů měření a okolních podmínek. Je vygenerován graf pro vizuální srovnání dat vztahujících se k danému případu.


Stabilita systému

Přesnost měření je zajištěna kalibrací za pomoci kalibračních standardů skla. Graf dlouhodobé stability systému je generován na základě periodického měření indexu lomu skleněného standardu (např. K5).


Části systému

Součástí systému je:

 • Vysoce kvalitní mikroskop Nikon

 • Objektiv Nikon 10x s fázovým kontrastem a dlouhou pracovní vzdáleností

 • Vyhřívaný stolek Mettler s LIM RI kontrolérem

 • Sledování okolních podmínek pomocí meteostanice

 • 64-bitová výkonná PC pracovní stanice s Windows 10

 • 29" LCD monitor

 • 2,3 MP monochromatická kamera připojená k mikroskopu (C-Mount adaptér)

Volitelné doplňky

 • Naklonitelná hlava mikroskopu pro snadnější práci

 • Předsádková čočka 0,7x pro rozšíření zorného pole

 • Stereomikroskop Nikon s bočním světlem pro přípravu vzorků

 • Sada kalibračních skel, interferenčních filtrů (v otočném držáku) a silikonový olej